Rýchly kontakt
+421-56-668 05 01
deutschmann@deutschmann.sk

Veľké náklady

Po cestách a diaľniciach v medzinárodnej kamiónovej preprave sa nepremávajú len kamióny so štandardnými návesmi, ale raz za čas vyrazia aj špeciálne kolosy s nákladmi, ktoré bežné nákladné auto nie je schopné prepraviť.

Sú to veľké náklady. Doprava veľkých nákladov sa rozdeľuje na:
a) nadrozmernú
b) nadmernú

Nadrozmerná preprava je každá, pri ktorej náklad presahuje legislatívou stanovené rozmery. To znamená, že je prekročený aspoň jeden z rozmerov:

Nadmerná preprava - pri nej je parametrom hmotnosť. Hovoríme o nej, ak celková hmotnosť súpravy prekročí 40 ton, respektíve 8 ton na jednu nápravu. Do tohto typu prepravy sa nemôže pustiť hocikto.

Firma, ktorá sa chce veľkým nákladom venovať, potrebuje vynikajúcu znalosť miestnych podmienok, nielen ciest, ale aj legislatívy, musí mať prax a technické vybavenie. Vždy totiž ide o neštandardnú prepravu. Treba brať do úvahy aj zabezpečenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, nepoškodiť cestu či dopravné značenie a iné zariadenia pri ceste (reklamné bilboardy, telekomunikačné a elektrické káble, atď.).

Príprava veľkých nákladov trvá v niektorých prípadoch niekoľko týždňov až mesiacov. Prvým krokom od zadania objednávky je výber vhodnej techniky. Firma používa vlastné autá, prípadne subdodávateľov. Pokračuje sa prípravou trasy, respektíve viacerých trás, ktoré sú vhodné na konkrétnu prepravu. S tým súvisí aj prieskum trasy s presne vypracovanou fotodokumentáciou.

Potom firma osloví ďalších, ktorí spolupracujú pri tomto druhu prepravy. Môžu to byť telekomunikačné a energetické spoločnosti, ktorých káble sú natiahnuté ponad cestu a môžu prekážať pri preprave. Stáva sa totiž, že pri vysokom náklade treba niekedy prerušiť dodávku prúdu a káble prestrihnúť. Na demontáž a montáž dopravného značenia sa prizývajú špecializované montážne firmy, ktoré pracujú pod dohľadom správcu komunikácie.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť na sprievodné vozidlá, ktorých nasadenie je povinné pri väčších prepravách. Buď si ich zabezpečuje sama firma, alebo sa obráti na špecializovanú firmu, ktorá má licenciu na sprevádzanie nadrozmerných a nadmerných nákladov.

Stanovenú trasu musia schváliť príslušné inštitúcie. Vybavenie všetkých povolení trvá aj pár týždňov. Najdôležitejším parametrom, ktorý na správe ciest hodnotia, je zaťaženie mostov. Ak ide o extrémnu hmotnosť a neexistuje iná možná trasa, musí sa most podoprieť špeciálnymi podperami, aby sa nezrútil, keď po ňom bude veľký náklad prechádzať. Mosty sa pravidelne kontrolujú a premeriavajú, pretože ich používaním nosnosť klesá.

Ďalším problematickým rozmerom je výška. Na diaľnici je pod mostami výška maximálne 5 až 5,2 m. Ak ide o nové stavby, tak to býva aj 5,5 m, ale niektoré podjazdy majú výšku len 4,7 m. Preto musí dopravná firma prevážajúca veľké náklady hľadať takú trasu, aby to nebol problém.

Niekedy je problémom šírka. Jazdné pruhy ciest 3. triedy majú šírku 2,5 m, cesty 1. a 2. triedy a diaľnic majú šírku 3 m. Ak má ale veľký náklad napr. šírku 8,5 m, musia demontovať všetky dopravné značky i zvodidlá pri ceste, tak aj na mostoch.

Pri takýchto prepravách je nevyhnutná asistencia policajtov. Niektoré úseky musí polícia úplne uzavrieť, pretože sa súprava nikde nedá odstaviť, aby mohli prejsť autá okolo nákladu. Preto musí byť presne stanovený aj počet sprievodných vozidiel, aby mohli zablokovať všetky príjazdové cesty. Limitovaná je aj rýchlosť súpravy, pri väčších prepravách je maximálne 30 km/h.

Klient často netuší, čo preprava veľkých nákladov obnáša. Či už sú to týždne plánovania, rôzne demontáže označení, podopieranie mostov, desiatky kilometrov obchádzok navyše... Často sa stáva, že vzdialenosť medzi miestom nakládky a vykládky je 100 km, ale kvôli najvhodnejšej trase sa prejde aj 300 km. Menším zlom je prejsť viac kilometrov ako niečo demontovať a montovať. Klientova predstava o cene prepravy sa môže značne líšiť od skutočnej ceny. Väčšinou až dve tretiny ceny stoja všetky tie povolenia a vybavovačky.

Pri extrémnych veľkých nákladoch je stanovený aj presný čas, kedy sa môže preprava realizovať a sú to zväčša nočné hodiny, keď nie je na cestách taká veľká premávka. Vtedy ale ide o vyššiu sumu na zaplatenie personálu - v nočných hodinách sú to iné taxy za hodinu.

Ak si to však klient vyžaduje, vieme pre neho zabezpečiť pomocou našich partnerov aj takýto druh nákladnej dopravy.

Nájdete nás na Facebooku

Zatvoriť

Vyhľadajte si obchodníka vo vašom okolí

Zvoľte jazyk, v ktorom chcete komunikovať: