Ocenenia

Sme členmi Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR), FIATA a Business leaders forum. Pravidelne potvrdzujeme svoje kvality i v oblasti environmentálneho manažérstva, taktiež spolupracujeme s organizáciami Úsmev ako dar, OZ Usmej sa na mňa a iné.

TOP 10

  Ocenenie
  Ocenenie Výnimočná firma v oblasti inovácie

  Poďakovanie
  Poďakovanie za podporu charitatívnej akcie

  Poďakovanie
  Poďakovanie za podporu charitatívnej akcie

  Poďakovanie
  Ďakovný list - sponzorská pomoc

  Ocenenie
  Certifikát: Bonitné podniky

  Certifikát
  Certifikát výnimočnosti v oblasti inovácie

  Certifikát
  Certifikát ISO 18001

  Certifikát
  Certifikat ISO 18001

  Certifikát
  Certifikát ISO 18001

  Certifikát
  Certifikat ISO 18001

Pozrite si všetky naše certifikáty a ocenenia

134 x Certifikáty
29 x Ocenenia
16 x Poďakovania