Slovník špeditéra

V logistike sú pojmy, ktoré sú zaužívané pri komunikácii s klientom i dopravcom a mnohokrát túto komunikáciu uľahčia. Najviac skloňované sú nasledovné pojmy:

ŠPEDITÉR -

Osoba, ktorá za dohodnutú odmenu zaobstaráva prepravu zásielok vo svojom mene, ale na účet príkazcu, zasielateľa - klienta.

DOPRAVCA -

Majiteľ vozidiel alebo osoba, ktorá zháňa tovar na vozidlá za účelom uskutočniť prepravu.

PREPRAVCA -

Premiestňovanie nákladu dopravnými prostriedkami z bodu A do bodu B.

TRANSPORT -

Doprava, prevoz.

EXPRESKA -

Expresná, rýchla preprava, ktorá vyžaduje čo najrýchlejšie uskutočnenie, prepravu a dodanie. Často má nakládku a vykládku presne určenú na hodinu, teda je to termínovaná na/vykládka.

OBJEDNÁVKA -

Je to potvrdenie prepravy a ceny; dohoda o preprave.

NÁKLADKA -

1. miesto, kde sa tovar nakladá 2. nakladanie tovaru

VYKLÁDKA -

1. miesto, kde sa tovar vykladá 2. vykladanie tovaru

DOKLÁDKA -

Je dokladanie tovaru do auta, ktoré už nejaký náklad naložený má. Klient pri tomto type prepravy zvyčajne nechce platiť celé auto, len jeho časť. V takomto prípade môže byť na jednom vozidle naložený tovar pre niekoľkých klientov.

ZBERKA -

Je systém zbierania tovaru na rôznych miestach u rôznych klientov, ktoré sa potom vezú do jedného centrálneho skladu a odtiaľ zas na rôzne miesta.

LOŽNÝ METER, LOŽNÁ PLOCHA -

Je počet metrov, ktoré zaberá naložený tovar na vozidle pri štandardnej šírke vozidla 2,40 m. Ak má vozidlo menšiu šírku ako 2,40 m, je vždy nevyhnutné vedieť presný počet a rozmery paliet, ktoré sa majú naložiť. Stáva sa to najmä pri typoch vozidiel ako sú Avie, pretože tie staršie majú šírku iba 2,20 alebo 2,35 m.

NOSNOSŤ -

Je schopnosť zniesť isté zaťaženie, t.j. akú váhu je vozidlo schopné uniesť.

PALETY -

Drevená podložka, plošina na premiestňovanie alebo uskladňovanie tovaru. Najviac využívame najmä 3 druhy paliet: 1. europaleta EWP (1,20 x 0,80) 2. industriepaleta (1,20 x 1,00) 3. IBCS (1,20 x 1,20)

ADR -

skratka pre nebezpečný tovar. Ak sa vezie nebezpečný tovar ako napr. výbušniny, horľaviny, jedná sa o tovar, ktorý podlieha ADR vyhláške, ktorá je všade v Európe rovnaká. O tom, či tovar podlieha ADR vyhláške alebo nie, musí rozhodnúť odosielateľ a my to musíme mať vyznačené v objednávke, o aký druh ADR sa jedná. Úlohou obchodníka je len podať túto informáciu ďalej dopravcovi. Dopravca, ktorý má vyškolených šoférov a upravené svoje auto vrátane povinnej výbavy auta na transport nebezpečného tovaru, vie podľa triedy ADR určiť o aký a čím nebezpečný tovar sa jedná. ADR sa rozdeľuje na základných 9 tried.

NADROZMER -

Je to transport, ktorý si vyžaduje špeciálne povolenia pre každý štát aj jedenkrát, niekedy je potrebný aj policajný sprievod.

HÝBEME SVET K LEPŠIEMU

Špedícia bez kompromisov: rýchlosť, kvalita, spoľahlivosť

Napíšte nám alebo zavolajte a navrhneme riešenie.
CENOVÁ PONUKA NA PREPRAVU DO 15 MINÚT.

+421-56-668 0501