Logistické služby a skladovanie

Dokážeme pre vás nájsť akýkoľvek sklad podľa vášho želania, kdekoľvek ho potrebujete. 

•    Prekládka tovaru z jedného kamiónu do iného v rámci prepravy. 

•    Dlhodobé uskladnenie tovaru, vedenie skladovej evidencie a kontrola tovaru.

•    Nepretržité monitorovanie skladových zásob, denné informovanie o stave zásob na sklade. 

•    Skladanie zásielok z rôznych uskladnených artiklov (komisionovanie), balenie, etiketovanie. 

•    Vkladanie dodacích listov a návodov na prípravu s distribúciou až ku konečnému klientovi. 

•    Zabezpečenie návratu vráteného tovaru konečným príjemcom a jeho opätovné zaskladnenie. 

Pridaná hodnota:    poradenstvo v oblasti logistiky, skladovania a dopravy, individuálny prístup 
                               ku klientovi so snahou spoločne nájsť najoptimálnejšie logistické riešenia.

V budúcnosti sa chystáme vybudovať vlastné logistické centrum.

HÝBEME SVET K LEPŠIEMU

Špedícia bez kompromisov: rýchlosť, kvalita, spoľahlivosť

Napíšte nám alebo zavolajte a navrhneme riešenie.
CENOVÁ PONUKA NA PREPRAVU DO 15 MINÚT.

+421-56-668 0501