Los Maturantos SPŠD Košice (04.05.2023)

Los Maturantos SPŠD Košice (04.05.2023)

„LOS MATURANTOS“

 

            Aj tento rok sa so životom vo firme DeutschMann prišli zoznámiť potenciálni záujemcovia v rámci už tradičného podujatia Los Maturantos, na ktorom ich privítalo vedenie a zamestnanci firmy. 

            Cieľom Los Maturantos je sprístupniť informácie o firme, priestoroch, podmienkach a možnostiach, ktoré firma ponúka, a to z prvej ruky od našich zamestnancov. Záujemcovia, ktorí túto príležitosť využili, získali informácie priamo v priestoroch našej firmy. 

            Súčasťou programu boli aj zaujímavé kvízy, v ktorých si mohli preveriť svoje vedomosti z cudzích jazykov. Vďaka aktivitám, ktoré sa niesli v duchu zábavnej formy, mohli lepšie spoznať život a prácu v našej spoločnosti a tiež prevetrať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Víťazi boli odmenení cenami. 

            Záujemcovia sa mali možnosť opýtať zamestnancov to, čo ich zaujíma a diskutovať s nimi na rôzne témy. Naše kolegyne a kolegovia im ponúkli informácie, ktoré im iste uľahčia rozhodovanie o tom, čomu zasvätiť ďalšiu etapu svojho života. Veríme, že ich náš systém práce, podmienky, prostredie a v neposlednom rade kolektív zamestnancov natoľko zaujal, že v budúcnosti sa rozhodnú byť súčasťou nášho teamu. Ďakujeme všetkým návštevníkom za podnetné stretnutie a dúfame, že ste sa u nás cítili dobre. Bolo nám cťou vás tu mať.

FOTOALBUM

 

Najnovšie články

Náš DeutschMann Transport so šoférom Ivanom Jankechom sa stal víťazom MAN ligy

Podpora školy v prírode ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove

Podpora plesu na Základnej škole v Michaľanoch

HÝBEME SVET K LEPŠIEMU

Doprava s DeutschMannom

Napíšte nám alebo zavolajte a navrhneme riešenie.
CENOVÁ PONUKA NA PREPRAVU DO 15 MINÚT.

+421-56-668 0501