Rýchly kontakt
+421-56-668 05 01
deutschmann@deutschmann.sk

bonitne podniky 2014

Slovenské bonitné podniky

3.11.2015


Svetová hospodárska a finančná kríza vyvoláva otázky spojené s dôsledkami a možnými riešeniami problémov v korporátnom a finančnom sektore. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Obe spoločnosti zverejňujú zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2014 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Z celkového počtu 681 156 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,3 % podnikov.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Na rozdiel od globálnych bonitných hodnotení umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku, zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov, a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.Nájdete nás na Facebooku

Zatvoriť

Vyhľadajte si obchodníka vo vašom okolí

Zvoľte jazyk, v ktorom chcete komunikovať: