Rýchly kontakt
+421-56-668 05 01
deutschmann@deutschmann.sk

Podnikateľ roka 2007 Slovenskej republiky

27.2.2009


Kontakt:

Slávka Vancáková
Ernst & Young
Tel.: +421 2 33 339 546
Mobil: +421 904 792 203
slavka.vancakova@cz.ey.com 
www.ey.com/sk/media

Miroslav Trnovský, riaditeľ spoločnosti SkyBau, Podnikateľom roka 2007 Slovenskej republiky

Bratislava, 28. februára 2008 –  Podnikateľom roka 2007 Slovenskej Republiky sa stal Miroslav Trnovský, konateľ spoločnosti SkyBau. Prestížne ocenenie si na slávnostnom ceremoniáli v bratislavskej Redute prevzal z rúk Prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a Stana Jakubeka, vedúceho partnera Ernst & Young, vyhlasovateľa súťaže. Titulu Podnikateľ roka 2007 v oblasti inovácií získal Vladimír Lukáč, predseda predstavenstva spoločnosti ETOP-TRADING a držiteľom titulu Začínajúci podnikateľ roka 2007 sa stal Martin Starzyk, zakladateľ a spoločník firmy PolyStar.

Je pre mňa veľkou cťou  získať ocenenie Podnikateľ roka. Toto ocenenie však nepatrí len mne. Šťastie na ľudí, ktorí ma obklopujú, ale aj viera a hrdosť na výsledky práce našej spoločnej práce nás dostali až sem. Pre nás všetkých to bude povzbudenie a zároveň záväzok byť ešte lepší“ povedal Miroslav Trnovský, držiteľ titulu Podnikateľ roka 2007 Slovenskej republiky.

Miroslav Trnka, predseda poroty a víťaz prvého ročníka súťaže Podnikateľ roka 2006 rozhodnutie poroty komentuje takto: „Súťaž Podnikateľ roka nie je o číslach. Kládli sme dôraz na schopnosť nájsť a presadiť úspešný podnikateľský model ale aj na podnikateľského ducha a osobnosť každého kandidáta. Podnikateľský príbeh  Miroslava Trnovského a firma, ktorú sa mu podarilo vybudovať sú naozaj obdivuhodné atribúty, obzvlášť keď s podnikaním začal vo veku, kedy mnohí už uvažujú o dôchodku.“

Miroslav Trnovský (74), vyštudoval na Fakulte inžinierskeho staviteľstva, špecializáciu vodohospodárske stavby na Žilinskej univerzite. So spoločníkom založil firmu SkyBau spol. s r.o. v Nemecku, kde do konca roku 1992 zamestnávali takmer 100 zamestnancov. V roku 1996 rozšírili svoje aktivity do Českej republiky. Na Slovensko vstúpila spoločnosť SkyBau až v auguste roku 2002 dodávkou skeletu administratívneho objektu Millenium Tower II. v obchodnom centre POLUS Bratislava. V súčasnosti okrem výstavby administratívnych a bytových jednotiek spoločnosť realizuje aj náročné projekty železobetonárskych prác základovej dosky, spodnej i hornej stavby najväčšieho komplexu v Bratislave EUROVEA na Dunajskom nábreží. “Po 33 rokoch pôsobenia vo Váhostave som sa rozhodol odísť a ako 57 ročný som išiel pracovať do Passau, kde som vykonával pomocné práce na rekonštrukcii niekoľko storočnej budovy na pešej zóne. Tam sa zrodila myšlienka stať sa zhotoviteľom a dodávateľom  železobetónových konštrukcií občianskych stavieb, ktorá nás dostala až sem,” dodáva Miroslav Trnovský.

 
Do finále súťaže Podnikateľ roka 2007 postúpili okrem víťaza aj nasledujúci podnikatelia:

Vladimír Lukáč, ETOP-TRADING, a.s.

Miroslav Kunsch, IPESOFT spol. s r.o.

Anton Barboráš, INVESTEX GROUP, s.r.o.

Peter Šiovič, REGADA, s.r.o.

Víťazom kategórie Podnikateľ roka 2007 v oblasti inovácií, ktorá bola vyhlásená po prvý krát, sa stal Vladimír Lukáč, predseda predstavenstva spoločnosti ETOP-TRADING. Začal podnikať v deväťdesiatych rokoch v garáži, kde spolu s manželkou vyrábali protišmykovú podrážku. Dnes je riaditeľom úspešnej firmy s viac ako 200 zamestnancami, vedúci vývojových tímov a okrem iného aj autor myšlienky riešenia špeciálnych skladovacích systémov riešených. Je majiteľom priemyselných ochranných práv a vlastníkom viac ako 70 patentov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov. V tomto roku skupina Etop otvorí jedinečné múzeum kolies, ktoré zhromažďuje viac ako 700 exponátov v oblasti historičnosti a dedičnosti kolies vrátane kolies tretieho tisícročia spojenú s vedeckou hračkou.

Víťazom v kategórii Začínajúci podnikateľ roka, ktorá je určená pre podnikateľov, ktorých firmy sú mladšie ako 5 rokov, sa stal Martin Starzyk, konateľ spoločnosti PolyStar. „Nesmierne si vážim získané ocenenie a vidím, že úsilie zneškodňovať  nebezpečný odpad zo zdravotníckych zariadení s minimálnym dopadom na životné prostredie nezostáva nepovšimnuté,“ hovorí Martin Starzyk.

Porota sa rozhodla udeliť aj Špeciálne ocenenie, ktoré získala Miriam Poništová zo spoločnosti DeutschMann Internationale Spedition.

Viac informácií o súťaži, porote, postupoch a kritériách hodnotenia je k dispozícii na www.podnikatelroka.sk.

Spoluorganizátorom súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka 2007 Slovenskej republiky je týždenník Trend. Partnerom súťaže je výrobca podnikových informačných systémov ABRA Software, s.r.o. Mediálnymi partnermi sú SME, Profit, Rádio Slovensko a etrend.sk.

O súťaži Podnikateľ roka

Súťaž Entrepreneur Of The Year® bola po prvý krát vyhlásená spoločnosťou Ernst & Young v roku 1986 v Spojených štátoch amerických. V roku 2007 sa národné kolá konali vo viac ako 40 krajinách celého sveta a patria medzi ne aj krajiny susediace so Slovenskom – Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a Ukrajina. Všetci národní víťazi spolu súťažia o titul World Enterprenuer of the Year. Najbližšie celosvetové finále sa bude konať v Monte Carle v máji 2008, na ktorom bude reprezentovať Slovensko aj držiteľ titulu Ernst & Young Podnikateľ roka 2007.

Informácie o Ernst & Young

Ernst & Young patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové spoločnosti poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu, daňového, transakčného a ostatného poradenstva. Na celom svete 130 000 odborníkov spája jeden cieľ – poskytovať služby tej najvyššej kvality. Ďalšie informácie nájdete na www.ey.com.

Označenie Ernst & Young sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu členských spoločností skupiny Ernst & Young Global Limited, pričom každá zo spoločností je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby klientom. Túto tlačovú správu uverejnila spoločnosť EYGM Limited, člen globálnej organizácie Ernst & Young, ktorá tiež neposkytuje služby klientom.

 

Príloha č.1

Zloženie poroty súťaže Ernst & Young Podnikateľ roka 2007

  • Miroslav Trnka - predseda poroty, Podnikateľ roka 2006 Slovenskej republiky, generálny riaditeľ spoločnosti ESET, spol. s r.o.
  • Oliver Brunovský – konateľ vydavateľstva TREND Holding, spol. s.r.o.
  • Rudolf Sivák – rektor, Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Ján Košturiak – riaditeľ, Fraunhofer IPA Slovakia
  • Miroslav Řihák – Podnikateľ roka 2004 Českej republiky, generálny riaditeľ spoločnosti ANECT
  • Robert Šimončič – generálny riaditeľ, Microsoft Slovakia s.r.o.


Príloha č. 2

  • Profil Začínajúceho podnikateľa roka 2007


Martin Starzyk, PolyStar, s.r.o.

Približovaním sa Slovenska k Európskej únii vznikla u Martina Starzyka myšlienka, že sa Slovensko bude musieť dôkladnejšie starať o odpad a životné prostredie. Martin Starzyk založil spolu so svojím otcom firmu PolyStar, s.r.o. Firma PolyStar sa zaoberá inžinierskou a poradenskou činnosťou v oblasti životného prostredia, hlavne problematikou odpadového hospodárstva. V tejto oblasti poskytuje komplexné služby pre pôvodcov, respektíve držiteľov nebezpečných odpadov. Ich práca sa  začína poradenskou činnosťou a pokračuje manipuláciou, prepravou, zneškodnením odpadov a končí sa podaním „hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ príslušnému OÚ životného prostredia. Spoločnosť sa zameriava hlavne na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú v zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

  • Profil Podnikateľa roka 2007 v oblasti inovácií


Vladimír Lukáč, ETOP-TRADING, a.s.

Vladimír Lukáč je skúsený vrcholový manažér niekoľkých úspešných výrobných a obchodných spoločností, vedúci výskumno- vývojových tímov a okrem iného aj autor myšlienky riešenia špeciálnych paletových skladovacích systémov a lamelových kolies. Je majiteľom priemyselných ochranných práv u viac ako 70 patentov, priemyselných vzorov a úžitkových vzorov.  S podnikaním začal v deväťdesiatych rokoch v priestoroch garáže, kde spolu s manželkou vyrábali protišmykovú návlečku. Neskôr sa pridala výroba komponentov pre automobilový a elektronický priemysel. V roku 1990 založil spoločnosť Etop ako prvú zo skupiny ETOP, ktorá v súčasnosti zamestnáva 370 ľudí. Ďalšou víziou pána Lukáča je rozšírenie Múzea kolies  s vedeckou hračkou a marketing pointom v Trenčíne.

  • Profily finalistov Podnikateľa roka 2007


Miroslav Kunsch, IPESOFT spol. s r.o.

Miroslav Kunsch (45) absolvoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Profesionálnu prax začal vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky v Žiline. Neskôr sa podieľal na vzniku viacerých podnikateľských subjektov orientovaných na aplikácie IT v priemyselnej praxi. V roku 1993 založil s niekoľkými blízkymi spolupracovníkmi spoločnosť IPESOFT so zámerom intenzívne sa venovať vývoju a aplikácii softvérových technológií pre informačné systémy reálneho času. Výsledkom dlhodobého vývoja je unikátna softvérová technológia D2000®, ktorá je základom komplexných riešení pre podporu riadenia kritických procesov v energetike a priemysle. Spoločnosť IPESOFT je dnes akceptovaným dodávateľom kritických riešení pre spoločnosti ako Slovenské elektrárne, SPP, SLOVNAFT, U. S. Steel Košice.

Anton Barboráš, INVESTEX GROUP, s.r.o.

Anton Barboráš datuje začiatky svojich podnikateľských aktivít do roku 1991, keď začal podnikať ako fyzická osoba v oblasti dodávok energetických technológií a hutného materiálu.

Keď v roku 1992 získal zákazku na rekonštrukciu kotolne v objeme cca 10,0 mil. Sk, založil s ďalšími dvomi spoločníkmi firmu Investex.

V roku 1999 odišiel z pôvodnej firmy a spolu so synom založili rodinnú spoločnosť INVESTEX GROUP, s.r.o.

Ich spoločným cieľom bolo vybudovať dobre zorganizovanú, pružnú spoločnosť, ktorá bude schopná presadiť sa na trhu v oblasti dopravy a logistiky a dodávkami technológií pre energetiku.

Spoločnosť zaznamenala najväčší rozmach v doprave a logistike. Za štyri roky sa dostala z 240. priečky do prvej desiatky najväčších špedičných spoločností v rámci SR. Dnes patrí k najväčším súkromným železničným dopravcom na Slovensku.

Peter Šiovič, REGADA, s.r.o.

Firma REGADA napriek svojmu mladému veku vyrába sortiment výrobkov, ktorý má v prešovskom regióne takmer 40-ročnú tradíciu. Peter Šiovič sa orientuje na odbor a komodity, v ktorých sa cíti byť silný: v roku 1998 bola Regada obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa predajom elektromagnetických ventilov, servopohonov a pneumatických prvkov. V roku 2000 sa však kúpením technológie stala aj výrobcom uvedeného sortimentu. Jedinečnosť podnikateľského projektu spočíva v tom, že firma je jediným slovenským výrobcom elektrických servopohonov a elektromagnetických ventilov, pričom rozvoj spoločnosti zabezpečuje vlastný vývoj technológií. Tajomstvo úspechu tkvie v zamestnancoch ochotných pracovať v prospech tímu a spoločnosti.Nájdete nás na Facebooku

Zatvoriť

Vyhľadajte si obchodníka vo vašom okolí

Zvoľte jazyk, v ktorom chcete komunikovať: