Rýchly kontakt
+421-56-668 05 01
deutschmann@deutschmann.sk

ISOSK7 resize

Environmentálna politika

15.10.2012


ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

 

Spoločnosť DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. má záujem podieľať sa na ochrane životného prostredia a preukázať dobrý environmentálny profil dôsledným riadením činností súvisiacich so životným prostredím a riadením vplyvov všetkých svojich činností, produktov a služieb na životné prostredie.

Tieto skutočnosti uvádzame do zásad environmentálnej politiky našej spoločnosti, kde sa zaväzujeme:

 

  1. Udržiavať systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami ISO 14 001 a zabezpečovať jeho neustále zlepšovanie, zabezpečiť prevenciu znečisťovania životného prostredia, plnenie zákonných požiadaviek a komunikáciu so zainteresovanými stranami.

  2. Plniť povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa činností realizovaných v spoločnosti a požiadaviek zainteresovaných strán v oblasti ochrany životného prostredia.

  3. Neustále zvyšovať odbornú spôsobilosť a znalosť environmentálneho povedomia u všetkých zamestnancov pracujúcich v, alebo pre spoločnosť DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. a neustále ich oboznamovať oprínosoch a dôsledkoch ich činností na životné prostredie.

  4. Starať sa o vysokú úroveň komunikácie so zainteresovanými stranami v oblasti životného prostredia.

  5. Vytvoriť, zaviesť a aktualizovať postupy na identifikáciu a vyhodnocovanie environmentálnych aspektov všetkých našich činností a monitorovať a merať aspekty s významným dopadom na životné prostredie.

 

 

VydalMgr. Miriam Poništová, riaditeľ spoločnosti

Dňa: 15.10.2012Nájdete nás na Facebooku

Zatvoriť

Vyhľadajte si obchodníka vo vašom okolí

Zvoľte jazyk, v ktorom chcete komunikovať: